Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Về Trường của Cựu Học Sinh Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1986 – 1989 .

Kỷ niệm 30 năm ngày về trường của khóa học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1986 – 1989 . 

  • Cảm xúc và nước mắt của hạnh phúc đến từ các học sinh của 1 ngôi trưởng THPT lớn tại Tp Đà Nẵng, sau hơn 30 năm gặp lại nhau .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.