Chương Trình Teambuilding Trong Nhà – Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lâp Cty Bravo

Chương trình Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lâp Cty Phần Mềm BRAVO Chi Nhánh Đà Nẵng 

  • Với sứ mệnh kết nối các thành viên trong văn phòng kinh doanh với nhau . Nhân diệp kỷ niệm 20 năm cty . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.